Преобразовать & ldquo; if & rdquo; операторы в & ldquo; switch & rdquo; в Свифте

Функция:

public float simpleSimilarity(String u, String v) {
  String[] a = u.split(" ");
  String[] b = v.split(" ");

  long correct = 0;
  int minLen = Math.min(a.length, b.length);

  for (int i = 0; i < minLen; i++) {
    String aa = a[i];
    String bb = b[i];
    int minWordLength = Math.min(aa.length(), bb.length());

    for (int j = 0; j < minWordLength; j++) {
      if (aa.charAt(j) == bb.charAt(j)) {
        correct++;
      }
    }
  }

  return (float) (((double) correct) / Math.max(u.length(), v.length()));
}

Тест:

String a = "This is the first string.";

String b = "this is not 1st string!";

// for exact string comparison, use .equals

boolean exact = a.equals(b);

// For similarity check, there are libraries for this
// Here I'll try a simple example I wrote

float similarity = simple_similarity(a,b);
0
задан rmaddy 9 March 2019 в 23:34
поделиться

1 ответ

Похоже, вы хотите сделать это:

switch settings.name {
  case .settings:
    self.homeController?.showControllerForAccountSettings(setting: setting)
  case .terms:
    self.homeController?.showControllerForTermsAndPrivacy(setting: setting)
  case .cancel:
    break
  default:
    self.homeController?.showDummyControllerForSetting(setting: setting)
}
0
ответ дан Sulthan 9 March 2019 в 23:34
поделиться
Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: